به پند خوش آمدید. پردیس نوآوری دیبا-مهر (پند)، یک موسسه توسعه کارآفرینی است.

ما در پند امیدواریم بتوانیم کارآفرینی آگاهانه، پیشرو و مسئولیت‌پذیر را توسعه دهیم. 

امیدواریم بتوانیم به کمک نوآوری و از طریق کارآفرینی به توسعه ایران کمک کنیم. 

به علاوه، امیدواریم همزمان نقش موثری در بهبود محیط زیست ایران هم داشته باشیم.

برای رسیدن به این هدف، ما مدام «یاد می‌گیریم»، «می‌سازیم» و «آزمایش» می‌کنیم. 

[+ بیشتر]